Skenora gård

Sedan 1538

Fotografi från Skenora gård

Välkommen till Skenora gård, en gård på Ingarö i Stockholms skärgård. Här bor och verkar sedan 1950 ättlingarna till Margit och Daniel Thorén.

Gården har funnits åtminstone sedan 1500-talets mitt. Namnet kommer från "ski" — skilja, och "nor" — trångt sund. Skiljestället i det trånga sundet, således.